Des del  curs 14-15  l’Escola forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques sent la primera escola concertada de tot Catalunya que hi participa.

 La xarxa de Competències Bàsiques és un equip de treball integrat per docents  de centres d’educació primària i secundària que té com a objectiu reflexionar sobre la gestió i l’avaluació del currículum per competències a partir de:

- La promoció de processos de reflexió interna per implementar i avaluar plans de millora dels resultats educatius.

- L’elaboració i posada en pràctica de materials per desenvolupar i avaluar les competències bàsiques de l’alumnat.

- La difusió dels materials per mitjà del web i de trobades d’intercanvi pedagògic.

 En els darrers anys, la xarxa ha focalitzat el seu treball en l’avaluació com a eina per a l’aprenentatge. Replantejant-nos els processos d’ensenyament aprenentatge per millorar en el nostre dia a dia.

  Què volem dir quan parlem de competències bàsiques?

Entenem per competència la capacitat d’utilitzar coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers.

Competència: aplicació de coneixements, habilitats i actituds a la resolució de problemes en contextos diferents amb qualitat i eficàcia.

Bàsica: per exercir com a ciutadà i resoldre situacions i problemes de la vida quotidiana.

A la nostra escola hem format un grup impulsor de docents de Primària i de secundària que es reuneixen durant el curs per  reflexionar i divulgar sobre noves metodologies educatives, treballar diferents aspectes sobre l’avaluació,  noves eines per avaluar i com treballar cada cop més per projectes. Impulsant noves eines per a fer alumnes més competents per a la vida.


També et pot interessar...
Escola Vedruna -Àngels

Qui som

Benvinguts a la pàgina web de  l’Escola Vedruna Àngels, una escola situada al barri del Raval de Barcelona, en ple centre de la ciutat.   ...

llegir més »

Paraules que ens defineixen

Aquest conjunt de paraules són punts clau que sostenen el nostre projecte educatiu, la nostra manera de ser que ens aporta un segell d’identitat pr...

llegir més »

D'on venim?

  L'Escola Vedruna-Àngels té el seu origen a l'antiga Casa d'Infants Orfes, obra benèfica de la Barcelona del segle XIV patrocinada pel noble ca...

llegir més »