Els objectius de l'etapa d'educació infantil es basen en la formació integral que ha de permetre als infants superar amb èxit les etapes posteriors, aplicant noves metodologies i amb un equip de mestres il·lusionat i amb un esperit innovador.

Els nens i nenes són els principals protagonistes de la seva educació. L’aprenentatge és globalitzador, obert i flexible. A totes les àrees s'afavoreix la possibilitat que el nen/a:

●     Observi

●     Manipuli

●     Experimenti

●     Descobreixi

●     Fomenti el seu desig per a aprendre

●     Augmentar la seva autonomia

●     Treballi la seva memòria mecànica i comprensiva.

 

Principals aspectes que es treballen:

El mestre afavoreix les condicions necessàries perquè cada infant pugui desenvolupar les seves capacitats i avançar en el seu procés amb un ritme propi.

Els hàbits són unes pautes de comportament que ajuden als nens/es a estructurar-se, a orientar-se i a formar-se millor. L'adquisició dels diferents hàbits els permet ser més autònoms, fa possible que tinguin una convivència positiva amb els altres i són necessaris en l'adquisició dels nous aprenentatges.

El joc és quelcom inseparable a la mateixa naturalesa del nen. És l'activitat per excel·lència de la infància i per això pren un gran protagonisme, jugant el nen aprèn i posa les bases pel seu desenvolupament.

La pràctica psicomotriu  ofereix a l'infant la possibilitat de fer un procés de maduració psicològica i emocional a través de l'expressió corporal i el moviment.

L’educació emocional i educació en valors que permet identificar i gestionar les pròpies emocions per afavorir una bona autoestima (alegria, por, tristesa, il·lusió, gelosia...), així com transmetre valors com l’amistat, el perdó, l’esforç, gratitud… Es treballa a través dels contes del material Vedruna DUNA i l’elaborat per l’Escola.

Eduquem en la creativitat i en la capacitat d’expressió en les seves diverses formes: musical i plàstica

ACTIVITATS I APRENENTATGES

Aprenentatge de la lectoescriptura es treballa amb activitats diverses i adaptades als nens/es i als seus diferents ritmes d’aprenentatge. S’estimula el llenguatge per mitjà d’expressió oral, contes, jocs, teatre…

Racons de treball on cada nen i cada nena aprèn al seu ritme el llenguatge matemàtic i verbal, utilitzant material divers.

Espais d’aprenentatge on el joc és el protagonista. El joc és una de les activitats preferides pels nens/es a aquesta edat.

El joc  proporciona beneficis indubtables en el desenvolupament i en el creixement de l’infant. A través del joc explora el seu entorn i les persones i els objectes que el rodegen; aprèn a coordinar les seves accions amb les de les altres persones; aprèn a planificar i a tenir en compte els mitjans que necessita per aconseguir un objectiu; s’aproxima i utilitza els objectes amb intencions diverses i en fantasia.

El joc proporciona, doncs beneficis en el desenvolupament i el creixement de les criatures, Jugant també es treballen actituds de col·laboració, respecte i d'integració.

Coneixement de l'entorn social i natural per mitjà d’activitats d’observació, directe o indirecte, sortides, experimentació, manipulació... treball d’un projecte al 3r trimestre i de diferents unitats didàctiques la resta de curs en format digital.

Anglès el treballem a partir de P-4 de manera lúdica, mitjançant cançons, jocs…  En “Robby Rabbit” a P-4 i en “Cheeky Monkey “  a P-5 ajuden als nens i nenes a adquirir nou vocabulari  tot jugant.

Fomentem l'ús de les noves tecnologies: L’etapa d’infantil disposa d’un espai propi dins del MOODLE de l’escola on l’equip de va introduint el material digital que elabora i actualitza permanentment. Aquest material està a disposició de les famílies per tal de compartir l’evolució dels seus aprenentatges.

L'ordinador i les pissarres digitals  ens ajuden en  la nostra pràctica educativa, són una bona eina per  adquirir nous coneixements.

Les noves tecnologies afavoreixen la interacció social a l’hora de treballar en grup i cooperativament. Permeten la comunicació i la participació de les famílies en les propostes de treball de l’escola dels seus fills (projectes, tasques de suport, activitats diverses...).

Utilització de “tablets”  i iniciació a la robòtica utilitzant la “Beebot”  i jugant amb les peces del LEGO.També et pot interessar...
Escola Vedruna -Àngels

Qui som

Benvinguts a la pàgina web de  l’Escola Vedruna Àngels, una escola situada al barri del Raval de Barcelona, en ple centre de la ciutat.   ...

llegir més »

Paraules que ens defineixen

Aquest conjunt de paraules són punts clau que sostenen el nostre projecte educatiu, la nostra manera de ser que ens aporta un segell d’identitat pr...

llegir més »

D'on venim?

  L'Escola Vedruna-Àngels té el seu origen a l'antiga Casa d'Infants Orfes, obra benèfica de la Barcelona del segle XIV patrocinada pel noble ca...

llegir més »