EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

L’acció tutorial

 • Afavorir el procés de maduració dels alumnes i el seu creixement personal amb la presència de dos tutors per a cada curs. D’aquesta manera afavorim el tracte individualitzat amb cada alume i podem atendre molt millor i de manera personalitzada, les seves necessitats.
 • Fomentem uns hàbits de vida saludable a través dels diferents programes de salut que promou l’Agència de Salut Pública i celebrant el Dia de la Fruita setmanal.
 • Acompanyem i orientem els alumnes tenint en compte la diversitat de l’aula.
 • Fomentem una relació personalitzada amb l’alumne fent tutories individualitzades (converses tutor/a - alumne/a) al llarg de tot el curs.
 • Mantenim una relació activa i propera amb les famílies a través d’un diàleg permanent i sincer.

Metodologies i aprenentatges

 • Promovem un aprenentatge actiu on l’alumne és el protagonista i en potenciem les capacitats mitjançant el foment de la recerca i la reflexió crítica.
 • Tenim grups flexibles a les àrees de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Matemàtiques i Anglès .
 • Fomentem el plaer per la lectura i treballem les habilitats de comprensió lectora des de totes les matèries que impartim a l’etapa per tal de despertar en els alumnes l’interès per la lectura i desvetllar-los la consciència de la importància d’una bona comprensió textual per a ser competents en els seus aprenentatges.
 • Estimulem l’aprenentatge del llenguatge científic a les àrees de Matemàtiques, Ciències Naturals i Física i Química.
 • Oferim un suport individualitzat als alumnes que el necessitin.
 • Fomentem l’ús de les noves tecnologies potenciant l’autoaprenentatge amb eines TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) amb el programa 1x1, pissarres digitals a totes les aules i material digital de creació pròpia.
 • Rebem els alumnes nouvinguts i als ajudem a adaptar-se i adquirir nocions bàsiques de la llengua catalana a l’Aula d’Acollida.

Orientació acadèmica

 • Prioritzem, pels alumnes que acaben l’etapa de secundària, l’orientació en el pas als ensenyaments post-obligatoris. Els alumnes de 4t d’ESO reben orientació acadèmica per part dels tutors i de la psicopedagoga del centre per tal que estiguin acompanyats en tot el procés de presa de decisions de cara al seu futur acadèmic.
 • Visitem el Batxillerat de l’Escola Vedruna-Gràcia i un centre de Cicles Formatius així com el Saló de l’Ensenyament “Expodidàctica”.

Avaluació:

 • Les avaluacions es realitzen al final de cada trimestre i es lliura un informe de les qualificacions a les famílies. Per afavorir el seguiment individualitzat dels alumnes, es fa una preavaluació durant el mes d’octubre de la qual les famílies també en reben un informe.
 • Les proves extraordinàries de les assignatures suspeses a final de curs es realitzen durant els primers dies de setembre del curs següent d’acord amb el calendari que estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
 • Els alumnes de 3r d’ESO realitzen les proves d’avaluació diagnòstica de la Generalitat de Catalunya on s’avalua l’assoliment de les Competències Bàsiques de Llengua Catalana, Llengua Castellana i Matemàtiques.
 • Els alumnes de 4t d’ESO realitzen les proves d’avaluació de la Generalitat de Catalunya on s’avalua l’assoliment de les Competències Bàsiques de Llengua Catalana, Llengua Castellana, Llengua Anglesa i Matemàtiques.També et pot interessar...
Escola Vedruna -Àngels

Qui som

Benvinguts a la pàgina web de  l’Escola Vedruna Àngels, una escola situada al barri del Raval de Barcelona, en ple centre de la ciutat.   ...

llegir més »

Paraules que ens defineixen

Aquest conjunt de paraules són punts clau que sostenen el nostre projecte educatiu, la nostra manera de ser que ens aporta un segell d’identitat pr...

llegir més »

D'on venim?

  L'Escola Vedruna-Àngels té el seu origen a l'antiga Casa d'Infants Orfes, obra benèfica de la Barcelona del segle XIV patrocinada pel noble ca...

llegir més »